Nieuwsbrief oktober

Beste geïnteresseerde,

Hierbij sturen wij u de vierde nieuwsbrief inzake appartementencomplex De Bloemenpoort. Revast Makelaardij neemt in deze nieuwsbrief het stokje over van ontwikkelaar Paridas, welke u eerder informeerde over de voortgang. Later in deze brief volgt meer informatie over Revast.

Zoals u op de voorpagina kunt zien, hebben wij de primeur om u het  nieuwe logo te presenteren. Dit logo, maar ook de impressieafbeeldingen van het gebouw, laten zien dat vorderingen voorspoedig verlopen. Dit na eerdere vertraging als gevolg van Covid-19. De voorbereidingen voor de verkoop zijn bij ons in volle gang.

De zorgverleners hebben in de afgelopen maanden de huidige dokterspost verlaten en zijn nu gevestigd aan de Burgemeester Magneestraat 12. De oude dokterspost is hiermee leeg komen te staan en zal behoudens enkele tijdelijke invullingen geen gebruik meer krijgen. Dit gebouw dient volledig gesloopt te worden om de bouw van De Bloemenpoort mogelijk te maken.

Dinsdag 27 oktober beslist de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan. Wij hebben hier vertrouwen in en hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen berichten dat wonen in De Bloemenpoort weer dichterbij is gekomen. Na goedkeuring door de gemeenteraad duurt het  tot het einde van dit jaar voordat de nieuwe bestemming onherroepelijk is.  Als het onherroepelijk is verklaard, kunnen we met volledige zekerheid zeggen dat realisatie volgend jaar zal volgen.

Naast de nieuwe bestemming moet ook de bouwvergunning aangevraagd worden. Keeris Architecten uit Eersel heeft hiertoe alle   tekeningen uitgewerkt en zal deze gelijk met de behandeling bij de gemeenteraad indienen. Bij het beoordelen hiervan gaat de gemeente Bergeijk toetsen of alles voldoet aan de wettelijke eisen. De behandeling hiervan zal tot en met januari duren. De bouwvergunning zal daarna gepubliceerd worden in de Eyckelbergh.

Als de bestemming is gewijzigd en de bouwvergunning is verkregen,  wordt er een aannemer geselecteerd welke De Bloemenpoort gaat bouwen. Om deze te kiezen zullen verschillende aannemers worden   gevraagd een prijsaanbieding te maken. De aannemer wordt gekozen op basis van prijs, kwaliteit en bouwtijd. Met de gekozen aannemer wordt per koper een contract gesloten voor de bouw van het gekochte appartement.

Zodra wij onze verkoopinformatie compleet hebben en de nieuwe bestemming is goedgekeurd, ontvangt u van ons informatie over het verkoopproces, het gebouw en de appartementen. Dit zal in januari het geval zijn. Wanneer in maart of april de aannemer bekend is, wordt het mogelijk een appartement te kopen. Over de procedure hiervoor zullen wij u in de volgende nieuwsbrieven verder informeren.

Aansluitend aan de verkoop van de appartementen gaat de aannemer starten met de bouw. Hiervoor wordt eerst het bestaande gebouw gesloopt en wordt de bouwplaats ingericht. Vanaf dat moment wordt stapje voor stapje het nieuwe gebouw daadwerkelijk zichtbaar.

Eind november ontvangt u van ons de volgende nieuwsbrief.

delen:

Meer nieuws

Nieuwsbrief april

Beste geïnteresseerde, Graag berichten wij u over de vele stappen welke we deze maand gezet hebben en wat er op korte termijn staat te gebeuren.

Nieuwsbrief maart

Beste geïnteresseerde, De maand maart was een maand van werken achter de schermen. Om de bouw van De Bloemenpoort mogelijk te maken, komt er heel

Nieuwsbrief februari

Beste geïnteresseerde, Het grote nieuws van deze maand is dat alle plattegronden van de verschillende types gereed zijn. Deze worden morgen gepubliceerd op de website

Nieuwsbrief januari

Beste geïnteresseerde, De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. Dit jaar, 2021 is het jaar dat we De Bloemenpoort in verkoop en

Interesse in een van de appartementen? Heb je een vraag?

Stel gerust uw vraag! Wij proberen u binnen 1-2 werkdagen te voorzien van een reactie.